Skogsindustrin och forskare ska tillsammans i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest digitalisera skogsbruket. Genom smart digitalisering planerar programmet att forska hur skogen kan nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet. Skogsindustrierna kommer att stå värd för programmet som under de fyra inledande åren erhåller 58 miljoner kronor.

Från skogsindustriernas pressmeddelande:
”Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan den skogliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan.”

”Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH).”

CERE kommer vara representerat genom Camilla Widmark.

Läs hela pressmeddelandet från skogsindustrierna "Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk" publicerat 1 november, 2018.