CERE Professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson menar på Di debatt den 20 juni, 2019 att svenska flygresenärer trippelbeskattas. Samtidigt innebär minskade utsläpp i Sverige en ökning av utsläpp någon annanstans inom EES på grund av handeln med utsläppsrätter. Det betyder även att utsläppsrätterna blir billigare mellan andra utrikes EES-flygplatser, så även biljetterna.

Läs hela debattartikeln på Dagens industri

Kommande

Visa full kalender