Miljöskatterna kritiseras i fPlus den 23 augusti, 2019 för att de skadar svenska företag och inte hjälper miljön. En av de intervjuade är CERE:s Runar Brännlund.

”Det är tre miljöskatter som pekas ut som synnerligen olyckliga skapelser: bonus-malus-systemet på bilar, flygskatten och kemikalieskatten. Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, säger till fPlus att miljöskatterna missar målet totalt.
– De flesta av våra miljöskatter är inte ens miljöskatter. De adresserar nämligen inte de faktiska miljöproblemen på ett bra sätt. Därför är miljöskatterna mer fiskala än styrande.”

Läs hela artikeln: ”Miljöskatterna sågas: Förstör för företagen och hjälper inte miljön

Kommande

Visa full kalender