Miljömålet ”Levande skogar” verkar inte nå sitt mål till 2020. CERE:s Göran Bostedt kommenterar detta i Ekonomisk debatt nr 5 2019 och undrar om det inte finns andra möjligheter och om det är läge att snegla mot grannlandet Finland.

”Otillräcklig måluppfyllelse, bristfällig kostnadseffektivitet och låg acceptans för den förda skogspolitiken – det är kanske inte så förvånande att man som nationalekonom börjar fundera på om inte mer marknadsinspirerade styrmedel skulle kunna nå längre.” I Ekonomisk debatt diskuterar Göran Bostedt möjligheten med Gröna auktioner, ett koncept som framgångsrikt använts för att skydda skog i Finland. Liknande försök har även genomförts i Sverige men med helt andra resultat. Göran pekar ut ett antal brister som gjorde att försöket var mer eller mindre dömt att misslyckas.

Läs hela artikeln ”Naturskydd på anbud” i Ekonomisk Debatt nr 5 2019 årgång 47.