Tillgänglighet för CERE

Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur CERE uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • ring 0730-347 379

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem 

  • Konstrasterna på sidan kan upplevas som otillräckliga. 
  • Bilder och pdf dokument producerade före 23 september 2020 är inte tillgänglighetsanpassade. 
  • Våra working papers ligger på en extern server.

Oskäligt betungande anpassning

CERE åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Working papers och material producerad före lagen trädde i kraft är inte anpassad på grund av bristande resurser i denna centrumbildning. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av CEREs webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020 

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Om CERE

Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE)

Vi är | Våra huvuduppgifter | Våra styrkor 

Vi är

Foto: Juan Inda
Två professorer i nationalekonomi, Bengt Kriström och Runar Brännlund satt på varsin sida om Umeå Campus, på varsitt universitet och funderade på vilka möjligheter ett samarbete institutionerna emellan skulle medföra. Universiteten är var för sig ledande inom området miljö- och naturresursekonomi och tillsammans skulle de bli de ännu starkare. De började arbeta för ett hållbart samarbete inom deras intresseområde: miljö- och naturresursekonomi. Vilket 2009 ledde till bildandet av CERE, ett  forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå med många tvärvetenskapliga samarbeten.

Centret är lokaliserat vid Handelshögskolan (USBE) på Umeå universitet (UmU) och är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Våra huvuduppgifter är att:
  • länka samman forskningsgrupper från olika institutioner vid UmU och SLU
  • tillhandahålla seminarier och workshops inom miljö- och naturresursekonomi
  • fungera som plattform för en kreativ och stark forskningsmiljö inom området
  • utveckla den högre utbildningen inom området miljö- och naturresursekonomi.

Våra befintliga styrkor

Umeå campus har under de senaste årtiondena utvecklats till ett nationellt och internationellt centrum för forskning och utbildning inom miljö- och naturresursekonomi. De båda Umeåbaserade universiteten, UmU och SLU, har en lång tradition av att samarbeta för att producera miljöforskning från alla fakulteter, inklusive de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Det är detta samarbete som lägger grund för CERE:s styrkor och kunskapsnätverk.
Foto: Mona Bonta Bergman

CERE:s huvudstyrkor:

Miljö- och naturresursekonomi, Umeå campus.
CERE:s forskargrupp inom miljö- och naturresursekonomi är en av de mest framstående i Europa. Här finns över ett dussintal ekonomer engagerade i frågor som resursbrist, genuint sparande, icke-marknadsprissatta värden, konfliktlösning och design av policydokument.

Ekologi och miljövetenskap, Umeå campus. På campus återfinns en av Europas starkaste forskargrupper inom ämnet. Här består styrkan av ca 320 personer fördelade på sex institutioner. Bland dessa finns 25 professorer, 100 doktorer (forskarassistenter/disputerade stipendiater, gästforskare, universitetslektorer/docenter) och 115 doktorander. Ekosystemforskning har starkt fäste här.

Samhällsvetenskap och humaniora, Umeå campus. Här finns en forskarbas på 15 professorer, 40 doktorer och mer än 40 doktorander engagerade i miljö- och naturresursforskning. Därtill finns även ett stort antal forskare som har metoderoch intressen relaterade till miljö- och resursfrågor.

Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU. Här produceras forskning inriktad mot hållbart nyttjande av skogen och dess resurser till förmån för den mänskliga välfärden. Forskningen består av långsiktiga, storskaliga experimentella studier på tillämpad skogsförvaltning.

Kommande

Visa full kalender