Om CERE

Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE)

Vi är | Våra huvuduppgifter | Våra styrkor 

Vi är

Foto: Juan Inda
Två professorer i nationalekonomi, Bengt Kriström och Runar Brännlund satt på varsin sida om Umeå Campus, på varsitt universitet och funderade på vilka möjligheter ett samarbete institutionerna emellan skulle medföra. Universiteten är var för sig ledande inom området miljö- och naturresursekonomi och tillsammans skulle de bli de ännu starkare. De började arbeta för ett hållbart samarbete inom deras intresseområde: miljö- och naturresursekonomi. Vilket 2009 ledde till bildandet av CERE, ett  forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå med många tvärvetenskapliga samarbeten.

Centret är lokaliserat vid Handelshögskolan (USBE) på Umeå universitet (UmU) och är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Våra huvuduppgifter är att:
  • länka samman forskningsgrupper från olika institutioner vid UmU och SLU
  • tillhandahålla seminarier och workshops inom miljö- och naturresursekonomi
  • fungera som plattform för en kreativ och stark forskningsmiljö inom området
  • utveckla den högre utbildningen inom området miljö- och naturresursekonomi.

Våra befintliga styrkor

Umeå campus har under de senaste årtiondena utvecklats till ett nationellt och internationellt centrum för forskning och utbildning inom miljö- och naturresursekonomi. De båda Umeåbaserade universiteten, UmU och SLU, har en lång tradition av att samarbeta för att producera miljöforskning från alla fakulteter, inklusive de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Det är detta samarbete som lägger grund för CERE:s styrkor och kunskapsnätverk.
Foto: Mona Bonta Bergman

CERE:s huvudstyrkor:

Miljö- och naturresursekonomi, Umeå campus.
CERE:s forskargrupp inom miljö- och naturresursekonomi är en av de mest framstående i Europa. Här finns över ett dussintal ekonomer engagerade i frågor som resursbrist, genuint sparande, icke-marknadsprissatta värden, konfliktlösning och design av policydokument.

Ekologi och miljövetenskap, Umeå campus. På campus återfinns en av Europas starkaste forskargrupper inom ämnet. Här består styrkan av ca 320 personer fördelade på sex institutioner. Bland dessa finns 25 professorer, 100 doktorer (forskarassistenter/disputerade stipendiater, gästforskare, universitetslektorer/docenter) och 115 doktorander. Ekosystemforskning har starkt fäste här.

Samhällsvetenskap och humaniora, Umeå campus. Här finns en forskarbas på 15 professorer, 40 doktorer och mer än 40 doktorander engagerade i miljö- och naturresursforskning. Därtill finns även ett stort antal forskare som har metoderoch intressen relaterade till miljö- och resursfrågor.

Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU. Här produceras forskning inriktad mot hållbart nyttjande av skogen och dess resurser till förmån för den mänskliga välfärden. Forskningen består av långsiktiga, storskaliga experimentella studier på tillämpad skogsförvaltning.

Kommande

Visa full kalender