Månad Vecka Dag
Datum: on. 18 feb, 2015 13:00 - 18:00
Längd: 5 Timmar
COM_JCALPRO_CATEGORIES: Other*
COM_JCALPRO_LOCATION: Umeå University
Välkomna till ett seminarium om Energimyndighetens forskningsprogram inom energisystem!

På seminariet presenteras Energimyndighetens forskning inom energisystemområdet. Anordnas i samarbete med CERE.

Seminariet innehåller:

· Information om pågående forskningsprogram inom energisystemområdet.
· Presentationer av den energisystemforskning som Energimyndigheten finansierar.
· Diskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta tvärvetenskapligt.
· Inblick i hur forskningsresultat har används i policyprocessen på Energimyndigheten.

Tid

18 februari
13.00-18.00

Plats

Hörsal D i Samhällsvetarhuset,
Umeå universitet, Umeå

Anmälan

Energisystemforskning fokuserar på samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel och distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området.

Kommande

Visa full kalender