Vår ledning

Ledningen driver verksamheten, tar ut riktningen och består uteslutande av CERE personal.

Forskningsledare CERE: Tommy Lundgren (professor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)  
Vice forskningsledare: Göran Bostedt (docent, enheten för nationalekonomi, Umeå universitet och gästprofessor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)
Vetenskapliga sekreterare: Mattias Vesterberg (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) och Adan L. Martinez-Cruz (universitetslektor, institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet)

Vår styrelse

Styrelsen övervakar våra aktiviteter och granska vår strategiska plan. Den består av forskare från miljövetenskap och ekonomiska ämnen vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och de sammanträder halvårsvis.

Styrelseordförande: (rektor för Handelshögskolan, Umeå universitet)
Ove Nilsson (professor, Umeå Plant Science Centre samt institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå)
Staffan Norin (regionchef och stf generaldirektör Skogsstyrelsen)
Jon Moen (professor,institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet)
Göran Ståhl (professor, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå)
Forskningsledare CERE: Tommy Lundgren (professor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå) (adjungerad ledamot)
Vice forskningsledare: Göran Bostedt (docent, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet samt gästprofessor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå) (adjungerad ledamot)
Vetenskapliga sekreterare: Mattias Vesterberg (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) och Adan L. Martinez-Cruz (universitetslektor, institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet) (adjungerade ledamöter)

Vår rådgivande kommitté för strategiska frågor

Kommittén bistår med ovärderlig kunskap, erfarenhet och råd från sina respektive branscher och expertområden. Branscher och områden som är ytterst relevanta i CERE:s forskning. De besöker oss vartannat år.

Kerstin Hallsten (chefsekonom, Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna)
Jens Lundgren (biträdande chefsekonom, Energimarknadsinspektionen)
Svante Mandell (forskningschef miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet) 
Eva Samakovlis (från första oktober 2022: chef för analysavdelningen, Arbetsförmedlingen)
Jan Strömbergsson (senior analytiker, Skellefteå Kraft AB)

Kommande

Visa full kalender