Vår ledning

Ledningen driver verksamheten, tar ut riktningen och består uteslutande av CERE personal.

Forskningsledare CERE: Tommy Lundgren (professor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)  
Vice forskningsledare: Göran Bostedt (docent, enheten för nationalekonomi, Umeå universitet och institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)
Vetenskapliga sekreterare: Mattias Vesterberg (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) och Adan L. Martinez-Cruz (universitetslektor, institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet)

Vår styrelse

Styrelsen övervakar våra aktiviteter och granska vår strategiska plan. Den består av forskare från miljövetenskap och ekonomiska ämnen vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och de sammanträder halvårsvis.

Styrelseordförande: Sofia Lundberg (rektor för Handelshögskolan, Umeå universitet)
Ove Nilsson (professor, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå, och föreståndare för Umeå Plant Science Centre)
Carina Keskitalo (professor, institutionen för kulturgeografi, Umeå universitet)
Göran Ericsson (professor och prefekt, institutionen för vilt fisk och miljö, SLU Umeå)
Johan Fransson (docent och prefekt, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå)
Forskningsledare CERE: Runar Brännlund (professor, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) (adjungerad ledamot)
Vice forskningsledare: Tommy Lundgren (professor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå) (adjungerad ledamot)
Vetenskapliga sekreterare: Mattias Vesterberg (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) och Adan L. Martinez-Cruz (universitetslektor, institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet) (adjungerade ledamöter)

Vår rådgivande kommitté för strategiska frågor

Kommittén bistår med ovärderlig kunskap, erfarenhet och råd från sina respektive branscher och expertområden. Branscher och områden som är ytterst relevanta i CERE:s forskning. De besöker oss vartannat år.

Professor Lars Bergman - fd rektor, Handelshögskolan
Professor Torbjörn Fagerström - fd vd, Stiftelsen för strategisk forskning
Yvonne Fredriksson - fd generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Kjell Jansson - vd, Svensk energi
Anders Kristoffersson - fd departementsråd, Finansdepartementet
Mårten Larsson - Skogsdirektör och chef för näringspolitiska avdelningen, skogsindustrierna

alla
Kommittén, styrelsen samt ledningen, från vänster: Carina Keskitalo, Magnus Lindmark (Professor i ekonomisk historia), Hans Lundqvist, Sofia Lundberg, Torbjörn Fagerström, Tommy Lundgren, Ove Nilsson, Anders Kristoffersson, Yvonne Fredriksson, Bengt Kriström, Mårten Larsson, Lars Bergman, Runar Brännlund, Johan Fransson.
 
 

Kommande

Visa full kalender