adv 2016CEREs rådgivande kommitté för strategiska frågor, från vänster: Torbjörn Fagerström, Anders Kristoffersson, Mårten Larsson, Yvonne Fredriksson, Lars Bergman (Kjell Jansson saknas).

Vår ledning

Ledningen driver verksamheten, tar ut riktningen och består uteslutande av CERE personal.

Föreståndare CERE: Bengt Kriström (professor och prefekt, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå) 
Vice föreståndare: Runar Brännlund (professor, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet)
Vetenskapliga sekreterare: Thomas Broberg och Jurate Jaraite  (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet)

Vår styrelse

Styrelsen övervakar våra aktiviteter och granska vår strategiska plan. Den består av forskare från miljövetenskap och ekonomiska ämnen vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och de sammanträder halvårsvis.

Styrelseordförande: Sofia Lundberg (rektor för Handelshögskolan, Umeå universitet)
Ove Nilsson (professor, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå, och föreståndare för Umeå Plant Science Centre)
Carina Keskitalo (professor, institutionen för kulturgeografi, Umeå universitet)
Göran Ericsson (professor och prefekt, institutionen för vilt fisk och miljö, SLU Umeå)
Johan Fransson (docent och prefekt, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå)
Föreståndare CERE: Bengt Kriström (professor och prefekt, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå) (adjungerad ledamot)
Vice föreståndare: Runar Brännlund (professor, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet) (adjungerad ledamot)
Vetenskapliga sekreterare: Thomas Broberg och Jurate Jaraite (forskare, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) (adjungerad ledamot)

Vår rådgivande kommitté för strategiska frågor

Kommittén bistår med ovärderlig kunskap, erfarenhet och råd från sina respektive branscher och expertområden. Branscher och områden som är ytterst relevanta i CERE:s forskning. De besöker oss vartannat år.

Professor Lars Bergman - fd rektor, Handelshögskolan
Professor Torbjörn Fagerström - fd vd, Stiftelsen för strategisk forskning
Yvonne Fredriksson - fd generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Kjell Jansson - vd, Svensk energi
Anders Kristoffersson - fd departementsråd, Finansdepartementet
Mårten Larsson - Skogsdirektör och chef för näringspolitiska avdelningen, skogsindustrierna

alla
Kommittén, styrelsen samt ledningen, från vänster: Carina Keskitalo, Magnus Lindmark (Professor i ekonomisk historia), Hans Lundqvist, Sofia Lundberg, Torbjörn Fagerström, Tommy Lundgren, Ove Nilsson, Anders Kristoffersson, Yvonne Fredriksson, Bengt Kriström, Mårten Larsson, Lars Bergman, Runar Brännlund, Johan Fransson.
 
 

Kommande

Visa full kalender