CERE member Erik Geijer defends his thesis

Friday, February 14, 2014 10:00 - 13:00
This event does not repeat
Goal Conflicts and Spillover Effects in Swedish Environmental Policy
Place: Umeå, Björken

Opponent: Professor Peter Berck, Department of Agricultural and Resource Economics and Policy, University of California, USA

CERE member Lei Shi defends her thesis

Friday, April 25, 2014
This event does not repeat
More information will follow.

Seminar - Energiforskning och samhällsnytta

Tuesday, January 13, 2015 16:00 - 17:00
This event does not repeat
Välkomna till ett seminarium om Energimyndighetens forskningsprogram inom energisystem!

På seminariet presenteras Energimyndighetens forskning inom energisystemområdet.

Seminariet innehåller:

·         Information om pågående forskningsprogram inom energisystemområdet.

·         Presentationer av den energisystemforskning som Energimyndigheten finansierar.

·         Diskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta tvärvetenskapligt.

·         Inblick i hur forskningsresultat har används i policyprocessen på Energimyndigheten.

Tid

18 februari

13.00-18.00

Plats

Hörsal D i Samhällsvetarhuset,

Umeå universitet, Umeå

Anmälan

http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Energisystemstudier/Seminarium-Energiforskning-och-samhallsnytta-18-februari-2015-i-Umea/Energisystemforskning fokuserar på samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel och distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området.

Vad säger den nationalekonomiska forskningen om CSR?

Wednesday, January 21, 2015 11:45 - 12:45
This event does not repeat
"Företagens sociala ansvarstagande, eller CSR (Corporate Social Responsibility) som det ofta benämns, diskuteras dagligen i media och i samhället i stort. Kunder, anställda, intressegrupper, investerare och reglerare – alla har de olika förväntningar och krav på företagens sociala ansvar. Vad säger forskningen om hur företag kan motivera, definiera och mäta CSR?

I ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys går TOMMY LUNDGREN igenom den senaste nationalekonomiska forskningen om hållbart företagande och redogör för företagens motiv och drivkrafter bakom CSR. Hur kan vi mäta nyttan av CSR ur ett renodlat vinstmaximeringsperspektiv? Och kan det vara legitimt för företag att agera altruistiskt och ta samhällshänsyn på bekostnad av vinstintresset?

Medverkande

TOMMY LUNDGREN, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
LIN LERPOLD, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet leds av CAROLINE RAXELL, projektledare, SNS.

Tid och plats

Onsdagen den 21 januari kl. 11:45-13:00 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med lunchwraps från kl. 11.30. Mötet börjar kl. 11.45."

Läs mer om pris och anmälan på SNS hemsida

Läs rapporten pdf"CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv"

Seminarium: Energiforskning och samhällsnytta

Wednesday, February 18, 2015 13:00 - 18:00
This event does not repeat
Välkomna till ett seminarium om Energimyndighetens forskningsprogram inom energisystem!

På seminariet presenteras Energimyndighetens forskning inom energisystemområdet. Anordnas i samarbete med CERE.

Seminariet innehåller:

· Information om pågående forskningsprogram inom energisystemområdet.
· Presentationer av den energisystemforskning som Energimyndigheten finansierar.
· Diskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta tvärvetenskapligt.
· Inblick i hur forskningsresultat har används i policyprocessen på Energimyndigheten.

Tid

18 februari
13.00-18.00

Plats

Hörsal D i Samhällsvetarhuset,
Umeå universitet, Umeå

Anmälan

Energisystemforskning fokuserar på samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel och distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området.

En elmarknad i förändring – vem är den flexibla kunden?

Monday, April 13, 2015 13:00 - 14:00
This event does not repeat
Del två i den omåttligt populära Energimarknadsinspektionsrapporten "En elmarknad i förändring" presenteras vid ett seminarium den 13 april 2015. Den här gången ställer forskarna sig frågan "Vem är den flexibla kunden?".

Syftet med rapporten är enligt EI "att få ökad kunskap om konsumenternas beteende på elmarknaden och vad som krävs för att enskilda konsumenter ska förändra sitt konsumtionsmönster."

Läs mer (seminariet är i Sthlm och är nu fullbokat) 

Läs del ett av rapporten "En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?"

Norrlandsparadoxen

Wednesday, May 13, 2015 13:15 - 14:15
This event does not repeat
Det satsas mångmiljardbelopp på gruvor och vindkraft i norra Sverige.
Men innebär det att man i Norrland får ta del av jobben och vinsterna?
Denna fråga har Arne Müller tillsammans med fotografen Erland Segerstedt tittat närmare på.
Träffa dem den 13 maj.

Tid: 13.15
Plats: S311, samhällsvetarhuset. 

Paradoxposter

Towards Greener Capitalism? Historical and contemporary perspectives

Thursday, May 21, 2015 15:15 - 16:15
This event does not repeat
Economic History Seminar with several CERE members.

Presenters:
Magnus Lindmark
Carina Keskitalo
Tommy Lundgren
Herman Ståhl

Pre-Seminar - Katarina Östberg

Wednesday, November 18, 2015 10:00 - 11:00
This event does not repeat
Katarina Östberg, PhD, CERE

Title: An Information-Theoretic Approach to Model Selection for Choice Modelling in Environmental Valuation
Place: Kantarellen, SLU
Opponent: senior lecturer Thomas Broberg, Umeå Universitet

Pre-Seminar - Shanshan Zhang

Thursday, December 10, 2015 10:00 - 12:00
This event does not repeat
Shanshan Zhang, PhD, CERE

Title: Environmental investment and firm performance: A panel VAR approach
Place: Kantarellen, SLU


Pre-Seminar - Katarina Östberg

Friday, December 11, 2015 13:00 - 14:00
This event does not repeat
Katarina Östberg, PhD, CERE

Titles: "Non-market Valuation of the Coastal Environment - Uniting Political Aims, Ecological and Economic Knowledge",
"Estimating Distributional Effects of Environmental Policy in Swedish Coastal Environments – A Walk along Different Dimensions", and
"Benefit Transfer for Environmental Improvements in Coastal Areas: General versus Best-Fitting Models".
Place: Kantarellen, SLU
Opponent: Professor Jesper Stage, Luleå Tekniska Universitet

Pre-Seminar - Oben Bayrak

Monday, December 14, 2015 13:00 - 15:00
This event does not repeat
Oben Bayrak, PhD, CERE

Title: Modelling Imprecise Preferences
Place: Kronan, SLU

Pre-Seminar - Mathilda Eriksson

Tuesday, December 15, 2015 13:15 - 14:15
This event does not repeat
Mathilda Eriksson, PhD, CERE

Title: Mitigating Climate Change with Forest Climate Tools.
Place: S201, Samhällsvetarhuset, Umeå University

Discussant
: Kenneth Backlund


Pre-Seminar - Mathilda Eriksson

Tuesday, December 15, 2015 14:30 - 15:30
This event does not repeat
Mathilda Eriksson, PhD, CERE

Title: When Not in the Best of Worlds: Uncertainty and Forest Carbon Sequestration (co-authored with Anders Vesterberg).
Place: S201, Samhällsvetarhuset, Umeå University

Discussant
: Gauthier Lanot

Pre-seminar - Philip Kofi Adom

Friday, December 18, 2015 13:00 - 15:00
This event does not repeat
Philip Kofi Adom, PhD, CERE

Title: Energy demand management in selected Africa countries
Place: Utsikten SLU

Introduction seminar - Mattia Luigi Ratti

Thursday, January 14, 2016 14:00 - 15:00
This event does not repeat
Mattia Luigi Ratti, PhD, CERE

Place: Kantarellen, SLU

Health, environment, energy, and economic development

Monday, March 14, 2016 10:00 - 12:00
This event does not repeat
In this workshop, researchers from Economics and Global Health meet to discuss ongoing and future research. Can we gain new insights by joining forces?

Place: Butajira room, building 6B, hospital area
Organized by: the Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University

Dissertation - Philip Kofi Adom

Friday, March 18, 2016 13:00 - 15:00
This event does not repeat
Thesis title: Energy demand Management in Selected African Countries
Place: Björken

Pre-Seminar - Katarina Östberg

Thursday, March 31, 2016 10:00 - 11:00
This event does not repeat
Katarina Östberg, CERE

Title: Essays on Valuation of Coastal Ecosystem Services
Place: Kantarellen, 3rd floor Forest Economics corridor, SLU

Discussant: Camilla Widmark, Forest Economics, SLU

Dissertation - Oben K. Bayrak

Friday, May 13, 2016 13:00 - 15:00
This event does not repeat
Place: Björken, SLU, Umeå
Thesis: Preference Cloud Theory
Opponent: Professor Pere Riera, Institute for Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spanien
Page 1 of 3

Coming events

Show Full Calendar