Month Week Day
Date: Tue. 13 Jan, 2015 16:00 - 17:00
Duration: 1 Hour
Categories: Other*
Välkomna till ett seminarium om Energimyndighetens forskningsprogram inom energisystem!

På seminariet presenteras Energimyndighetens forskning inom energisystemområdet.

Seminariet innehåller:

·         Information om pågående forskningsprogram inom energisystemområdet.

·         Presentationer av den energisystemforskning som Energimyndigheten finansierar.

·         Diskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta tvärvetenskapligt.

·         Inblick i hur forskningsresultat har används i policyprocessen på Energimyndigheten.

Tid

18 februari

13.00-18.00

Plats

Hörsal D i Samhällsvetarhuset,

Umeå universitet, Umeå

Anmälan

http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Energisystemstudier/Seminarium-Energiforskning-och-samhallsnytta-18-februari-2015-i-Umea/Energisystemforskning fokuserar på samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel och distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området.

Coming events