Month Week Day
Date: Wed. 21 Jan, 2015 11:45 - 12:45
Duration: 1 Hour
Categories: Other*
"Företagens sociala ansvarstagande, eller CSR (Corporate Social Responsibility) som det ofta benämns, diskuteras dagligen i media och i samhället i stort. Kunder, anställda, intressegrupper, investerare och reglerare – alla har de olika förväntningar och krav på företagens sociala ansvar. Vad säger forskningen om hur företag kan motivera, definiera och mäta CSR?

I ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys går TOMMY LUNDGREN igenom den senaste nationalekonomiska forskningen om hållbart företagande och redogör för företagens motiv och drivkrafter bakom CSR. Hur kan vi mäta nyttan av CSR ur ett renodlat vinstmaximeringsperspektiv? Och kan det vara legitimt för företag att agera altruistiskt och ta samhällshänsyn på bekostnad av vinstintresset?

Medverkande

TOMMY LUNDGREN, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
LIN LERPOLD, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet leds av CAROLINE RAXELL, projektledare, SNS.

Tid och plats

Onsdagen den 21 januari kl. 11:45-13:00 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med lunchwraps från kl. 11.30. Mötet börjar kl. 11.45."

Läs mer om pris och anmälan på SNS hemsida

Läs rapporten pdf"CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv"

Coming events