Anslag: 1,9 miljoner sek
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare: Mattias Vesterberg

“Det övergripande projektmålet är att bidra med nödvändig kunskap kring hur den pågående förändringen av elmarknaden i Sverige (i likhet med många andra länder) påverkar eldistributionsnätens drift. Projektet bidrar med kunskap och rekommendationer kring hur reglering av eldistribution bör designas för att skapa incitament för effektiv prissättning och korrigering samt att möjliggöra för den ökande andelen av hushållsgenererad el på ett effektivt sätt. Insikter och resultat från projektet är relevanta för pågående policyarbete med fokus på eldistribution. Från ett akademiskt perspektiv bidrar projektets resultat till forskningsfronten rörande reglering av eldistribution genom ny kunskap kring den viktiga aspekten kring osäkerheter rörande användarbehov och hur detta är kopplat till den pågående förändringen av elmarknader.”

Kommande

Visa full kalender