Anslag: 750 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Löptid: 2015
Kontakt: Bengt Kriström eller Runar Brännlund

Förstudien syftar till en övergripande kvalitativ och kvantitativ analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika kraftsproduktionssystem som ett resultat av politiska inriktningar.

Kommande