Anslag: 750 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Löptid: 2015
Kontakt: Bengt Kriström eller Runar Brännlund

Förstudien syftar till en övergripande kvalitativ och kvantitativ analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika kraftsproduktionssystem som ett resultat av politiska inriktningar.

Kommande

Visa full kalender