Anslag: €2 miljoner
Finansiär: Formas
Löptid: oktober 2020 - september 2024
Forskare i projektet: Göran Bostedt

"De globala hållbarhetsmålen nr 2 (Ingen hunger), nr 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och nr 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) som står i fokus i projektet hotas i många torrområden, men det finns möjligheter att vända denna utveckling. Vi kommer att använda innovativa metoder med fältstudier i torrområden i Kenya och Uganda. Fokus är bättre försörjningsmöjligheter och livsvillkor genom förbättrad markanvändning, odling av inhemska växter och buskar till foder, utveckling av värdekedjor, kunskap om nutrition, etcetera", säger Professor Ingrid Öborn (SLU) som leder det internationella teamet. Läs mer på SLU nyheten "SLU får medel för innovativ forskning för att nå globala målen i Östafrika".

Kommande

Visa full kalender