Anslag: 1 610 000 sek
Finansiär: Wallenberg Scholarship
Löptid: 2018-2020
Mottagare: Mattias Vesterberg

Pengarna ger möjlighet till fortsatt forskning, samt att spendera viss del av denna tid vid annat universitet. Anslaget ska förhoppningsvis hjälpa Mattias att meritera sig till en docentur. 

Kommande

Visa full kalender