Anslag: 4 852 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2015
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

Centralt för hållbar tillväxt är de tre målen som riktas mot klimat, förnybar energi och energianvändning. I Sverige är målet att tillförd energi i förhållande till BNP, ska minska med 20 procent mellan 2008 och 2020. Rapporter indikerar att detta mål inte kommer att nås utan ytterligare åtgärder. Det är därför viktigt att söka förklaringar på hur energi- och klimatpolitik påverkar energianvändningen. Grundat i ekonomisk teori och relevanta metoder är syftet att studera energianvändningen i svensk industri, samt drivkrafter bakom energieffektivitet. Sverige har den ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och därför måste vi investera i samhällsekonomisk forskning för att förstå effekterna av energi- och klimatpolitik. Internationellt sett har projektet tillgång till unika data och en direkt anknytning till praktisk politik. Resultaten kan understödja diskussionen om hur klimat- och energipolitiska mål ska utformas efter 2020, en diskussion redan nu pågår i EU och Sverige.

Kommande

Visa full kalender