And the Best Paper Award goes to...

At the 27th Ulvön Environmental Economics Conference August 2021 a best paper award was promised and the jury now announce the winner as: “Pigovian policies under behavioral motives” by Nathan W. Chan from the University of Massachusetts Amherst.

Prize motivation

Nathan W. ChanA well-written paper that has sound theoretical underpinnings grounded in the welfare/public economics domain as well as in environmental economics. The subject at hand tackles an important problem in today’s society: how to design optimal policy when some consumers have social preferences and firms are to some extent self-regulating. The analysis brings novel insights for policy design in a wide range of settings, including markets for environmentally friendly and socially responsible products. More generally, the paper expose and scrutinize foundational assumptions in Pigouvian theory - assumptions that may or may not hold when agents’ behaviors diverge from standard neo-classical motives.
Read more about Nathan.

The jury consisted of Tommy Lundgren, Lars Persson, Adan Martinez Cruz and Mattias Vesterberg.

Raffle

There was also a raffle and the lucky winner is Keila Meginnis from the University of Glasgow.

Both Nathan and Keila are most welcome to Ulvön next year!
(conference fee waived)

The organizing committee also wish to thank all particpants:
“Your presentations, keynotes, panel discussions, and questions/interactions are gratefully appreciated; we believe it made the conference a success.”

Until next year…

The 2021 Ulvön Conference on Environmental Economics

The 27th Ulvön Conference on Environmental Economics was held August 24-25, 2021. Due to covid, the Ulvön Conference went digital, but as successful as previous ones. With 12 presentations in organized sessions, 3 keynote presentations, and one panel discussion on how to use our forest, the conference attracted more than 50 participants from different universities worldwide, and public and private institutions based in Sweden.

Keynote speakers, as in previous rounds of this conference, are top researchers in their field. This year Amy Ando discussed potential biases in the way environmental economists value ecosystem services. Amy is professor at the University of Illinois Urbana-Champaign in the Department of Agricultural and Consumer Economics. Cornelius Van Kooten discussed whether renewable energies are likely to penetrate the Canadian electricity market and the implications of it. Cornelius is professor in the Department of Economics and Senior Canada Research Chair at the University of Victoria, Canada. Brent Sohngren discussed how much CO2 mitigation should we expect to get from forests in the near future. Brent is professor of environmental and resource economics in the Department of Agricultural, Environmental and Development Economics at the Ohio State University. (click on headline to learn more)

Contribute to special issue on digital technology and energy sustainability

The Journal Resources, Conservation and Recycling plan for a special issue on Digital technology and energy sustainability impacts and policy needs. CERE’s Tommy Lundgren amongst the guest editors.

“While digital technology may bring substantial positive benefits, it also poses potential challenges to energy sustainability. Despite increasing amount of work on the broad effect of digitalization, understanding the effects of digital technology on energy sustainability remains a challenging task. As digital technology increasing becomes an integral part of the energy system, systematically assessing these diverse, dynamic, and subtle effects in the context of sustainability is particularly important to add new knowledge to existing literature. Some intuitive questions include: what will be the impact of digital technology on the world’s energy system? What opportunities will the investment in digital technology and the induced increase in digitalization practice bring to the energy system? What are the overall structural changes the digital revolution would bring? Broader aspects may concern environmental, economic, and social changes. For example, will the development of digital technology hinder or offer an opportunity for the development of renewable energy? Will it increase or decrease carbon emissions? From the social perspective, how will the emerging digital technology transform societies in which they will be embedded and which they will connect? Examining the diverse and dynamic nexus between digital technology and energy sustainability can produce important policy insights for stakeholders worldwide. It is time for the academic society to pave the road toward a complete jigsaw puzzle. (Click on headline to learn more)

Trots investeringar och ändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de som inte är med, och som i stället betalar koldioxidskatt. Det visar Sandra Schusser i en avhandling från SLU. Hon visar också att befolkningens beteende har ändrats till förmån för grönare val i flera länder, men bara inom vissa områden.

Sandra Schusser har i sitt doktorsarbete vid SLU analyserat svenska företags utsläpp under utsläppshandelns första tre faser under perioden 2005–2016 och fann att utsläppen har minskat i ganska långsam takt, trots investeringar i grön teknik.

– Det kan bero på att genomförda investeringar ännu inte har mynnat ut i användbar teknik, men också på att företagen inväntar striktare regler från myndigheterna, menar Sandra Schusser.

Läs mer på SLU.se

”Svårt att få betalt för hyggesfritt skogsbruk”

En möjlighet att få bättre betalt är om företag kan nischa sig och sälja specifikt virke från hyggesfritt skogsbruk till ett högre pris menar Tommy Lundgren i ATL 1 juni 2021.

”Förutom skogsdebatt har det senaste året också inneburit ett ovanligt intensivt hemmafixande på grund av corona. Byggnadsvirke är en sektor som nästan helt domineras av svensk råvara. Om en nischaktör lyckas slå igenom på privatmarknaden och i byggbranschen med ett varumärke och en merbetalning när det gäller hyggesfritt tror Tommy Lundgren, ny professor på Institutionen för skogsekonomi på SLU i Umeå, att fler aktörer kommer att försöka haka på.
– Det funkar ju precis som med ekoprodukter, det är samma princip. Det är intressant att
det finns företag som försöker göra det här nu, säger Tommy Lundgren.” (Schönning 2021)

Schönning, Oskar (2021). Svårt att få betalt för hyggesfritt skogsbruk. ATL lantbrukets affärstidning 41, 1 juni, s. 4.

Kommande

Visa full kalender