Post-doc position in Gothenburg

Do you want to move to Gothenburg for two years, and do research about pastoralism in East Africa? Do you want to - among other things – work on a choice experiment study with Göran Bostedt? Do you want to contribute in a large, interdisciplinary research group full of fun people who love to travel around all day on dirt roads in East Africa that are indescribably bumpy?

Then you will fit right in! Here is an opening for a post-doc position at the School of Global Studies in Gothenburg. You will work in the Drylands Transform, and paradoxically you will partly work with Göran Bostedt, despite being employed by the University of Gothenburg.

Learn more and apply

Contact Göran Bostedt if you want to know more.

Amerikansk pelletsindustri blomstrar – inte alla är nöjda

New York Times rapporterar om den växande pelletsindustrin i sydöstra USA. En industri som är källa till både arbetstillfällen på landsbygd men även förorenare och miljöförstörare. Artikeln bygger på en studie som letts av SLU forskaren Francisco X. Aguilar. Studien visar att träd i närheten av pelletsfabrikerna hade mer lagrad kol än på andra platser. Däremot visar studien även på potentiella trender där färre stående död ved lämnas och att marken lagrar mindre kol i närheten av fabrikerna.

New York Times utgår i sin artikel publicerad 19 april 2021 från ett brett perspektiv i en granskning av den blomstrande pelletsindustrin i sydöstra USA. Människor påverkas olika och artikeln belyser allt från grannen vars sömn störs av fabriken, professionella som oroar sig för de ekologiska konsekvenserna till industrirepresentanter. Artikeln är till stor del baserad på den vetenskapliga studien ledd av SLU professorn Francisco X. Aguilar. Studien belyser både de positiva och negativa effekterna av pelletsindustrin. Produktionsskogar i närheten av pelletsfabriker i sydöstra USA hade mer kol lagrat i träden än skog på andra platser. Däremot visar även studien att det finns oroande trender på minskande antal stående död ved och att marken förlorar mer kol på marker i närheten av fabrikerna, något som kan få negativa konsekvenser om det fortgår. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

The EU’s Renewable Energy Directive helped shape healthy forests in southeastern US

The magazine Resources interviews Francisco X. Aguilar where he discusses his recent co-authored study that takes a closer look at how the European Union’s Renewable Energy Directive helped shape the health of forests across the southeastern United States and contributed to the growth of the US wood pellet industry.

“A major takeaway is that energy from biomass can be renewable, but it must be tested. We must have data, and we must have information to validate the renewable characteristic of the energy and whether it can reduce carbon emissions or not, compared to other alternative sources … From a policy perspective, I think monitoring, being dynamic, and being open to make sure that we’re balancing economic objectives with conservation objectives, are key.” (23:03)

Listen to or read the podcast "Assessing the Promise and Peril of Wood Pellet Products, with Francisco X. Aguilar", published on February 16th, 2021

Learn more about the study on slu.se: “Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

The study: Aguilar, F.X., Mirzaee, A., McGarvey, R., Shifley, S. & Burtraw, D. 2020. Expansion of US wood pellet industry points to positive trends but the need for continued monitoring. Scientific Reports.

Nytt år – ny konstellation

Med 2021 kommer även ett nytt utseende på CERE:s ledning med två nya vetenskapliga sekreterare och en ny vice forskningsledare.

Runar Brännlund, umu, fortsätter som forskningsledare men nu med den nyblivne SLU professorn Tommy Lundgren vid sin sida. Mattias Vesterberg, umu och Adan L. Martinez-Cruz, SLU tar vid som vetenskapliga sekreterare. Vi passar på att tacka det fantastiska arbetet som den tidigare vicen Francisco X. Aguilar och sekreterarna Jurate Jaraite numer även Vilnius universitet och Thomas Broberg som fortsätter arbeta med miljö- och resursfrågor, men utanför universitetsvärlden.

Och Wibepriset 2020 går till…

Shyamani D. Siriwardena, Kelly M. Cobourn, Gregory S. Amacher och Robert G. Haight, för deras artikel: Cooperative bargaining to manage invasive species in jurisdictions with public and private lands. JFE 32 (2018): 72-83.

Motiveringen lyder:
Climate change is rapidly changing conditions for forest management all over the world. Increasing temperatures affect forest growth conditions in many ways. Extreme weather conditions, such as storms and snow damages, cause direct damage in forests, causing losses of revenue. Climate change also increases domestic pests and pathogens and promotes invasion of new species. These developments require changes in management regimes and design for new pre-emptive and reactive controls with spatial coordination of actions over larger landscapes. Coordination of actions between forest landowners is crucial for success. How to create incentives for coordination and how to establish efficient strategies, is the most policy relevant question. (klicka på rubriken för att läsa mer)

New competence center in energy economics

CERE and USBE together with Övik Energi, Umeå Energi and Skellefteå Kraft are in the process of starting a new competence center that will focus on solving energy issues that could arise in a future sustainable energy landscape as well as facilitating for policy-makers how to best move us into a sustainable future. Join the online discussions on Tomorrows energy landscape – what it looks like and how do we get there? On January 26th at 13.00. (Click on headline to learn more)

Julfilmer!

poster sv mailListan på filmer att se blir snabbt kortare i och med vad känns som den eviga pandemin. Men vi har lösningen! Här kommer nostalgifilmer från 2019, när vi faktiskt kunde ses fysiskt och lyssna till CERE:s unga forskare när de talade om avfall, elkraft, nudging och elmarknader. Låt dig själv förflyttas tillbaka till en lyckligare tid. Mer specifikt november 2019 när CERE firade 10 år.


Det börjar med en kort film med foton från CERE's 10 år sen följer inspelningar från förmiddagen den 28 november 2019 "Möt CERE:s unga forskare".
God helg!

Hur reagerar svensk industri på förbättrad energieffektivisering?

Nyhet från umu.se
En ny avhandling från Umeå universitet studerar hur energieffektivisering och miljöregleringar påverkar svensk industri.

Genom att analysera data från svenska industriföretag i 14 branscher under åren 1997-2008 har Golnaz Amjadi studerat effekterna av energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri. Hennes forskning visar att företag inom tillverkningsindustrin generellt har potential till större energieffektivisering, men också att en ökad energieffektivisering paradoxalt nog kan öka företagens energianvändande.

- I allmänhet kan man säga att de huvudsakliga orsakerna till ineffektiv energianvändning i de svenska företagen är kopplade till inflexibilitet gällande teknologi och/eller ledningsfrågor. Företag inom tillverkningsindustrin som ändå förbättrar sin energieffektivitet kan sedan ytterligare öka sin energianvändning. Detta är ett fenomen som inom nationalekonomin kallas rekyleffekt. Anledningen är att energieffektiviseringen minskar företagens energikostnader och det i sin tur leder till ökad energikonsumtion. Ett vanligt exempel man brukar ge när man vill förklara fenomenet är att om någon köper en mer bränslesnål bil kan hen köra längre än tidigare eftersom priset per körd kilometer blir lägre. När jag har mätt storleken på rekyleffekten inom tillverkningsindustrin kan jag se att den ofta är påtaglig. Detta betyder dock inte att en ökad energieffektivisering är skadlig, tvärt om. Jag kan se i mina analyser att rekyleffekten inte helt uppväger besparingar i energibesparing och utsläppsminskningar. Förhoppningsvis kan dessa resultat ska hjälpa beslutsfattare att skapa realistiska energi- och miljömål och lagstiftning som tar företags beteenden i beaktning, fortsätter Golnaz Amjadi.

Läs hela nyheten på umu.seDissertation - Golnaz Amjadi Torshizi
Start: Fri. 27 Nov, 2020 10:00

Essays on energy efficiency, environmental regulation and labor demand in Swedish industry

Golnaz

Golnaz Amjadi Torshizi

CERE & USBE

Place: Zoom
Meeting ID: 685 1833 8277
Passcode: 895961
Physical place for an invited few: Hörsal A, Samällsvetarhuset

Opponent: Professor Luis Orea, Department of Economics, Oviedo university, Spain

Kommande

Visa full kalender