BNP är inte ett korrekt mått

Bland andra CERE:s Runar Brännlund berättar i P1 morgon den 8 oktober (2018) om sin favoritkandidat till Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels minne, Martin Weitzman. Brännlund lyfter Weitzmans arbete kring hur miljöförstörande verksamheter kan styras politiskt och kritiken mot BNP som endast kan mäta marknadspriser, något som miljövaror sällan har.


No Poverty, Zero Hunger

For seventeen weeks, Umeå School of Business, Economics and Statistics will present their work in relation to the 17 Sustainable Development goals. For the first two goals, #1-No poverty and #2-Zero Hunger, we learn more about some of the research by CEREs Göran Bostedt.

Besök från Guilan universitetet i Iran

iranian visit web
Soleiman Mohammadi Limael, docent vid den skogliga institutionen, Guilan universitetet i Iran besökte CERE den 20 september (2018) för att diskutera framtida samarbeten mellan Sverige och Iran och främst universiteten SLU, Guilan och Umeå.

The Sören Wibe Prize 2018 awarded to research on optimal policy guide to greener economy

JFE 600
Jussi Lintunen and Jussi Uusivuori show in their winning article that an increase in the use of wood, despite it not being emission free, is optimal. However, this is so only if the biomass stock first increases. A subsidy on forest growth and tax on harvest leads to forest owners postponing their harvest, which increases biomass stock and carbon sequestration. As the rotation approaches its maximum level of sustainability, the harvest yield will increase and price on roundwood will fall, so that it can become optimal to use roundwood in energy generation.

Lintunen, J. and Uusivuori, J. (2016) On the economics of forests and climate change: Deriving optimal policies. Journal of Forest Economics 24, 130-156
(Click on headline to read the motivation)

Var lägga kraften i kampen mot klimatförändringar?

”Atmosfären bryr sig inte om varifrån utsläppen sker. Vi behöver få ut så mycket som möjligt per satsad krona.” Runar Brännlund diskuterar med Ola Hansén Världsnaturfonden om var kraften ska läggas när det kommer till kampen om klimatförändringar i Sveriges Radios program Studio ett 16 augusti 2018. 

”Klimatförändringarnas vinnare – och förlorare”

CERE:s Runar Brännlund listar på SvD fem branscher som kommer påverkas mest av det förändrade klimatet.

Väderberoende branscher kommer påverkas i störst utsträckning och de beräkningar Runar gjort visar på en aning plus i ekonomin i överlag. Runar påpekar dock att dylika uppskattningar på 100 års sikt innebär mycket osäkerhet och är väldigt svåra att göra.

Läs hela artikeln ”Klimatförändringarnas vinnare – och förlorare” publicerad på SvD.se 2 augusti 2018.