Stödet för fastighetsnära insamling av tidningspapper är begränsat förklarar CERE:s Thomas Broberg på DN debatt 3 december 2019. Om fastighetsnära insamling utformas utan samordning mellan kommuner och aktörer inom producentansvaret kan nackdelarna med servicen överväga fördelarna.

Thomas Broberg menar att för- och nackdelarna med fastighetsnära insamling av tidningspapper behöver vägas mot varandra och lutar sig mot en enkätundersökning i genomförd i Umeå kommun som undersöker vad villahushållen tycker om olika system för att samla in återvinning. Den undersökningen visar att bara en tredjedel av villahushållen efterfrågar fastighetsnära insamling, däremot hävdar 42 procent att det sådan insamling inte skulle underlätta för dem. Ökat vardagskrångel och mer tung trafik i villakvarter kan förta nyttan med ökad service.

Läs hela artikeln ”Inte säkert fastighetsnära tidningsinsamling är bättre” publicerad på DN debatt 20191203 som är en replik på DN debattartikeln ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling” publicerad 20191202. 

pdfSe preliminära resultat från enkätstudien om villahushållens preferenser för olika insamlingssystem (pdf).

pdfSe hur enkäten var utformad (pdf).

Kommande