En möjlighet att få bättre betalt är om företag kan nischa sig och sälja specifikt virke från hyggesfritt skogsbruk till ett högre pris menar Tommy Lundgren i ATL 1 juni 2021.

”Förutom skogsdebatt har det senaste året också inneburit ett ovanligt intensivt hemmafixande på grund av corona. Byggnadsvirke är en sektor som nästan helt domineras av svensk råvara. Om en nischaktör lyckas slå igenom på privatmarknaden och i byggbranschen med ett varumärke och en merbetalning när det gäller hyggesfritt tror Tommy Lundgren, ny professor på Institutionen för skogsekonomi på SLU i Umeå, att fler aktörer kommer att försöka haka på.
– Det funkar ju precis som med ekoprodukter, det är samma princip. Det är intressant att
det finns företag som försöker göra det här nu, säger Tommy Lundgren.” (Schönning 2021)

Schönning, Oskar (2021). Svårt att få betalt för hyggesfritt skogsbruk. ATL lantbrukets affärstidning 41, 1 juni, s. 4.

Kommande

Visa full kalender