Vi har förlorat en god vän och uppskattad kollega. Karl-Gustaf, eller Kalle som vi sa, föddes i Holmsund och blev Holmsund trogen i hela sitt liv. Han började studera vid Umeå universitet 1963, tog licentiatexamen 1972 och doktorsexamen 1977. Under perioden 1979-1988 var Kalle professor i skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och 1988-2010 professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Kalle valdes in som ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien år 1995 och av Kungliga Vetenskapsakademien år 1999. I den senare var han bland annat under flera år verksam i kommittén för Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han var också invald ledamot i Kungliga Skytteanska Samfundet samt hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Helsingfors universitet.

Kalles huvudsakliga forskningsområden var arbetsmarknadsekonomi, naturresursekonomi (främst skogsekonomi) och miljöekonomi. Inom det arbetsmarknadsekonomiska området studerade han bland annat lönebildning och arbetsmarknadspolitik. Kalles viktigaste bidrag inom det naturresursekonomiska området var att integrera naturresurser och framför allt skog i modern mikroekonomisk teori. Några exempel är modellering av skogsägares beslutsproblem och optimala val, målkonflikter i samband med skogsbruk, och hur virkesmarknaderna fungerar. Inom det miljöekonomiska området arbetade han framför allt med teoribildning kring gröna nationalräkenskaper och deras koppling till mått på ekonomisk välfärd och uthållig utveckling.

Kalle har varit en stor förebild för många av oss med sin aldrig sinande energi och förmåga att entusiasmera. Kalles dörr var alltid öppen, och han tog sig alltid tid med att prata, oavsett om det handlade om Sandvik IK’s senaste match eller värvning, eller om det handlade om hur man löser differentialekvationer. Hans vetenskapliga stringens, kombinerat med hans entusiasm och frimodighet, har haft avgörande betydelse för många av oss som lärt känna Kalle. Man kan utan överdrift säga att Kalle var den förebild vi hade vid bildandet av CERE och vad vi ville att CERE skulle vara. Han är djupt saknad av oss alla, kollegor, tidigare doktorander och vänner i Sverige och runt om i världen.

Runar Brännlund
In memorian Kalle

Foton: Juan Inda och Jenny Svennås-Gillner

Kommande

Visa full kalender