Expertgruppen för Miljöstudier läggs ned i april 2012 utan utvärdering.


Expertgruppen för Miljöstudier (EMS) har i september 2011 muntligen blivit meddelade att EMS skall läggas ner i april 2012. Ordförande för EMS Bengt Kriström ifrågasätter tillvägagångssättet för beslutet av nedläggning i en skrivelse till Anders Borg. Man har nämligen inte genomfört någon form av utvärdering av verksamheten vilket kan tyckas underligt i sammanhanget då "EMS är en myndighet och inte kan läggas ned hur som helst" enligt Kriström.

Styrelsen i EMS har försökt att få ett diarienummer på beslutet att lägga ner EMS och blivit meddelad av registrator på finansdepartementet att beslutet inte existerar.
Kriström påpekar att han "har full förståelse för att för att prioriteringar måste göras" men att det görs utan beslutsunderlag betraktas av Kriström som att "gruppen läggs ned i en närmast panikartad och synnerligen illa skött process".

Bengt Kriström är förutom ordförande i EMS professor vid institutionen för skogsekonomi vid SLU, Umeå och forskningledare vid CERE.

Läs mer i Jusek tidningen

pdf Läs Ordförande Bengt Kriströms skrivelse till finansminister Anders Borg

Kommande

Visa full kalender