JFE_600För första gången utses mottagare av det nyligen instiftade priset. Priset instiftades av Journal of Forest Economics för att hedra dess grundare Sören Wibe och delas ut vartannat år till bästa artikel de två senaste åren. En oberoende internationell kommitté bestående av tre experter inom området utser pristagare. Kommittén denna gång består av Sashi Kant, University of Toronto, Jari Kuuluvainen, Helsingfors Universitet och David Newman, State University of New York. Priset, som är på 2 000 euro, delas ut i samband med en prisföreläsning på SLU i Umeå den 4e december. Priset har möjliggjorts tack vare donationer från Sören Wibes familj och Elsevier.

Årets pris, det första, tilldelas Christofer C. Moore, Thomas P. Holmes och Kathleen P. Bell för deras artikel "An attribute-based approach to contingent valuation of forest protection programs" Journal of Forest Economics 17 (2011): 35-52. En av huvudfrågorna i studien är hur medborgare värderar ekologiskt värdefulla platser kontra platser lämpliga för fritidsaktiviteter. Studien visar bland annat, intressant nog, att folk är villiga att ge "betydande support" till naturskyddprogram för ekologiska platser trots att det gör det svårare att besöka platserna. Christopher Moore kommer från National Center for Environmental Economics, US Environmental Protection Agency, Thomas Holmes från Southern Research Station, USDA Forest Service, och Kathleen Bell från School of Economics, University of Maine, samtliga USA.

pdf Läs hela motiveringen här

Kommande

Visa full kalender