Kelly de BruinVi pratar närmare med CERE:s klimatforskare Kelly de Bruin som var medförfattare till den uppmärksammade FN rapporten "African Adaptation Gap Report" som kom i november 2013 och den efterföljande rapporten "Loss and Damage in Africa". Den första rapporten förklarade att skulle den globala uppvärmningen nå 3,5-4 grader varmare än nu så riskerar Afrika vid år 2070 ha en årlig utgift på 350 miljarder dollar för klimatanpassning. Ytterligare en rapport: "Adaptation Gap Report" kom ut inför klimatmötet COP20 i Lima i december 2014 och berör alla utvecklingsländer och blev även den mycket uppmärksammad i media runt om i världen. 

Illustration: Mona Bonta Bergman4 grader mer realistiskt

Det hela började med att en rapport om en utsläppslucka. De åtgärder beslutsfattare diskuterar idag innebär nämligen att vi kommer få en temperaturhöjning om fyra grader och inte de önskade två. Så frågan blev vad det innebär för klimatanpassningen. FN började söka efter en expert på klimatanpassning och kom i kontakt med Kellys tidigare arbete. Kelly har under många år arbetat med en modell som hon kallar AD-RICE (ADaptation Regional, Integrated, Climate, Economy). Det innebär att man ser närmare på hur ekonomin påverkar klimatförändringar och vice versa. Det unika med just Kellys modell är att den inkluderar även den efterfrågade klimatanpassning. Genom att räkna på priset att anpassa sig till klimatförändringarna hoppades man kunna belysa hur stort problemet är för Afrika, en kontinent som är extra känsligt för klimatförändringarnas påverkan.

150 miljarder mindre om två grader nås

"African Adapatation Gap Report" publicerades i november 2013 och blev omskriven i världens medier. Klarar vi målet på två grader så blir kostnaderna för Afrikas klimatanpassning 150 miljarder mindre år 2070. Men redan vid år 2020 kommer summan ligga på mellan 7-15 miljarder dollar för att sedan öka markant då uppvärmningen eskalerar och därför även effekterna av den. Rapporten följdes upp av en ny FN-rapport, "Loss and Damage in Africa" som Kelly och hennes modell varit involverade i. Den rör skadorna klimatförändringarna kommer innebära för Afrika.

Klimatförändringar år 2060 bara toppen av isberget

AD-RICE modellen används även av Kelly i OECD projektet "the circle project". Där försöker man spå än längre in i framtiden för att se vilka effekter klimatförändringarna kommer få. – Nu täcker OECD modellen endast in åren fram till 2060, men vad händer efter det? Vi kan inte se hela effekten när vi bara kollar fram till 2060. Problemen år 2060 är löjligt små i jämförelse med de som kommer 2100 eller 2200. År 2100 kan vi vänta oss att det blir 2-3 gånger större problem för att sedan fördubblas 100 år senare, berättar Kelly. Vi kan vänta oss hårda slag mot befolkningen i form av extrem hetta som blir till vardag på sommaren. Översvämningar i kustländerna kommer hota kulturhistoriskt viktiga platser och korallreven bli ett minne blott. Enligt rapporten kommer reven försvinna långt före vi når 4°C, försurade och varmare hav kommer nämligen slå hårt på havens ekosystem menar rapporten.

Prislappen: $640 miljarder 2050

Den senaste rapporten, från december 2014, berättar att om vi inte gör en markant förändring i vårt miljöarbete så kommer vi få en 4 grader varmare värld med kostnader för anpassning på 0,8 % av BNP för alla utvecklingsländer. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 650 miljarder dollar. Skulle vi nå 2 grader varmare som är målet, så innebär det under 0.4 % och 350 miljarder dollar. Men en värld bara två grader varmare kan vi glömma menar Kelly. Det har vi redan misslyckats med.

Fakta

Kelly är uppvuxen Sydafrika men bor och verkar i Umeå sen 2010. Hon arbetar vid CERE, Centrum för miljö- och naturresursekonomi som är en centrumbildning mellan nationalekonomer från Umeå universitet och skogsekonomer från Sveriges lantbruksuniversitet.

Länkar

African Adaptation Gap Report 
Arbetsrapport om AD-RICE
Loss and Damage in Africa 
The Adaptation Gap Report, a Preliminary Assessment
Läs vad olika media säger om den senaste rapporten
Bloomberg BNA  
The Guardian 
The Indian Express
International Business Times 

Kommande

Visa full kalender