Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto Mona Bonta Bergman– Min största farhåga är att Sverige inte kommer att klara effektbalansen om 5-10 år, berättar Kjell Jansson, ledamot i CERE:s rådgivande kommitté tillika Svensk Energis vd.

Baskraft ersätts med väderberoendekraft som behöver lagras för att vara tillgänglig när kunderna vill ha el. – Lagring av el är en nyckelfråga för att långsiktigt få in förnybar kraft i det globala elsystemet. Förhoppningen är att detta ska utredas och att regeringen och riksdagen inser problemet i och med att energikommissionen snart sätter igång sin verksamhet, berättar Kjell Jansson.

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto Mona Bonta Bergman

Den 22 januari 2015 möttes CERE:s styrelse och rådgivande kommitté som innehåller en rad tunga namn, däribland Kjell Jansson. Vi frågar varför han valt att sitta i vår kommitté: - Jag anser att ekonomisk forskning om energi och miljö är av yttersta vikt. Vi måste forska såväl om teknik som ekonomi. Han önskar mer aktivitet i frågorna som CERE forskar i: - Ett utökat CERE är vad jag önskar och om jag kan bidra till detta är det väl använd tid. När marknadsbetingelserna ändrar sig så mycket som för närvarande sker måste ny forskning födas in i den politiska processen.

Förutom sin nuvarande position har Kjell arbetat vid Energi- och miljödepartementet, varit chef för Svenska Kraftnät, NUTEK (nuvarande tillväxtverket) och SCB. Utsläppsrätter var ett av hans många utredningsuppdrag. - Kjell har länge varit en central person i den energiekonomiska debatten i Sverige. Vi är mycket glada över att Kjell vill vara med och utveckla CERE tillsammans med oss och övriga, alla exceptionellt meriterade, ledamöter i vår kommitté för strategiska frågor. Den är en nyckel till CEREs fortsatta framgångar, berättar Bengt Kriström, forskningsledare vid CERE.

Utanför kontoret är Kjell Jansson en aktiv hockeyspelare och vi kan inte låta bli att fråga vad han tror är anledningen till Skellefteå AIK:s framgångar: - Som gammal AIKare (Solna) gläds jag för varje Skellefteå AIK seger, det måste vara väldigt goda ledare i SAIK eftersom laget trots stora spelarförluster alltid är i topp. Eminent scouting.

En bra uppslutning vid mötet den 22 januari. Foton Mona Bonta Bergman

 

En bra uppslutning vid mötet den 22 januari. Foton Mona Bonta Bergman

 

CERE:s rådgivande kommitté för strategiska frågor

Professor Lars Bergman - fd rektor, Handelshögskolan
Professor Torbjörn Fagerström - fd vd, Stiftelsen för strategisk forskning
Yvonne Fredriksson - fd generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Kjell Jansson - vd, Svensk energi
Anders Kristoffersson – fd departementsråd, Finansdepartementet
Mårten Larsson - Skogsdirektör och chef för näringspolitiska avdelningen, skogsindustrierna

CERE:s styrelse

Styrelseordförande: Lars Hassel - rektor för Handelshögskolan, Umeå universitet
Ove Nilsson - professor, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå, och forskare på SweeTree Technologies
Carina Keskitalo - professor, institutionen för kulturgeografi, Umeå universitet
Hans Lundqvist - professor och prefekt, institutionen för vilt fisk och miljö, SLU Umeå
Johan Fransson - docent och prefekt, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Föreståndare CERE: Bengt Kriström - professor och prefekt, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå, adjungerad ledamot
Vice föreståndare: Runar Brännlund - professor, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, adjungerad ledamot
Vetenskaplig sekreterare: Tommy Lundgren - professor, Handelshögskolan Umeå Universitet samt institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå, adjungerad ledamot

Kommande

Visa full kalender