Umeå är den kommun där siffran på antalet människor som tjänar mer än en miljon kronor per år den högsta i Västerbottens län. CERE:s Runar Brännlund kommenterar att sifforna igen ger ”bilden av att hela Norrland är en del av glesbygden” i Västerbottens Folkblad 4 juni 2017.

I Umeå kommun tjänande 669 personer över en miljon kronor per år 2015. Det motsvarar 0,6 procent av kommunens population. De kommuner i Västerbotten som ligger närmast ligger på 0,2 eller 0,1 procent. Värt att notera är att SCB av sekretesskäl inte redovisar om antalet personer är färre än fyra. Men statistiken visar på skillnader i var de högproduktiva arbetstillfällena finns enligt Runar:

”– Problematiken speglar de facto att det finns skillnader i näringslivsstruktur mellan de olika orterna och att det är i de större städerna som de högproduktiva arbetena finns. Om man utgår från att de högproduktiva arbetsplatserna betalar mer än de lågproduktiva, säger han.”

Genomsnittet för antalet människor som tjänar en miljon kronor per år i hela riket är 0,8 procent, alltså högre än Umeå kommun.

”– Då kommer återigen den här bilden av att hela Norrland är en del av glesbygden och att det här finns en högre andel lågproduktiva jobb. Det är naturligtvis inte bra ur ett framtida utvecklingsperspektiv, säger Runar Brännlund.”

"Lista: Här tjänar flest över miljonen" publicerades 4 juni 2017 i Västerbottens Folkblad. Går endast läsa i pappersformat.