I Barometern uttalar sig CERE:s Per-Olov Johansson och Bengt Kriström om vad de anser vara miljöpolitikens intellektuella kollaps, de menar att det "inte längre handlar om att göra svåra avvägningar, inte ens om att göra konsekvensbeskrivningar." De hävdar att man inom miljöpolitiken rör sig ifrån evidensbaserad politik till onödigt kostsamma åtgärder som inte har stöd i forskning och att både miljön och skattebetalarna kan tjäna på en förbättrad miljöpolitik.

"Dagens svenska miljöpolitik lever dock i ett intellektuellt vakuum som både miljön och skattebetalarna i förlängningen får betala för. Att introducera nya verktyg i miljöpolitiken understödda av solid ekonomisk teori har ersatts av en principlös symbolpolitik. Miljöpolitiken har tappat sin intellektuella spänst."

Läs hela artikeln "Miljöpolitikens intellektuella kollaps" i Barometern, publicerad 19 februari, 2018.

Kommande

Visa full kalender