CERE:s Runar Brännlund förklarar i SvD debatt vad han anser vara politiska beslut som ”består av en röra av mer eller mindre verkningslösa subventioner och skatter”. De beslut han diskuterar är skatten på flygresor som infördes 1 april 2018 och bonus-malus beskattningen på bilar som införs 1 juli.

”Klimatproblemet är en av vår tids ödesfrågor och måste därmed tas på största allvar. Det gör det extra viktigt med en klimatpolitik som är träffsäker, verkningsfull och effektiv. Den politik som nu beslutats om är inget av detta. Den består av en röra av mer eller mindre verkningslösa subventioner och skatter som i mångt och mycket kan beskrivas som en grönmålning – att man skapar en bild av att kraftfulla och effektiva åtgärder vidtas, men som i praktiken bara innebär kostnader och en omfördelning av resurser mellan olika grupper i samhället, men utan reell klimateffekt. Detta är kanske ett problem vi kan leva med på kort sikt, men på längre sikt kommer det att undergräva klimatpolitikens trovärdighet vilket är allvarligt.

Om målet verkligen är att minska de globala utsläppen av koldioxid så bör man arbeta för att bredda och fördjupa EU-ETS till att omfatta fler länder och sektorer, samt på hemmaplan använda det styrmedel som vi vet är effektivt, koldioxidskatten. Eventuella intäkter från koldioxidskatten kan då användas till att kompensera för oönskade fördelningseffekter.”

Artikeln i SvD ”Professor: Flygskatten och bonus-malus saknar effekt” publicerades online 13 juni 2018.
Läs rapporten som inlägget bygger på "En analys av svenska miljöskatters effektivitet", Svenskt näringsliv juni 2018.

Kommande

Visa full kalender