CERE:s Runar Brännlund diskuterar den gröna skatteväxlingen med klimat- och miljöministern Isabella Lövin.

Regeringen vill börja beskatta engångsartiklar, plastartiklar, kemikalier i textilier och skor, avfall och förbränning. De vill även se över de subventioner som går till företag som använder sig av fossila bränslen. Runar Brännlund manar till lugn och vill att skatteväxlingen hellre sker på ett globalt plan så att Sverige inte straffar ut sig själva medan utsläppen bara förflyttas till andra länder.

(Runar kommer in vid 5.10).

Kommande

Visa full kalender