Befolkningens välbefinnande måste adresseras när landets utveckling analyseras menar Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och introducerar ett nytt sätt att mäta landets välstånd. DN frågade tre nationalekonomer, däribland CERE:s Runar Brännlund om Nya Zeelands beslut.

”– Det är väl ingen som hävdar att BNP är ett bra mått på utveckling eller välfärd, det är inte ett bra mått. Men det är inte antingen eller utan alla måtten behövs. BNP fyller sin funktion, säger Runar Brännlund som är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.”

”– Nya Zeelands lösning verkar likna det vi kallar för genuint sparande eller genuina investeringar där man tittar på hur alla kapitalstockar i ett samhälle förändras så som naturkapital, humankapital och socialt kapital, säger Runar Brännlund.”

Läs hela artikeln ”Experter gör tummen upp för Nya Zeelands välmående-budget”, publicerad på DN 21 februari 2019.

Kommande

Visa full kalender