I Östersunds-Posten gör de ett reportage om de 50 största skogsägarna i Jämtlands län. Skogsindustrin må omsätta miljarder varje år, men det finns andra värden än monetära, något som diskuteras allt mer. CERE:s Bengt Kriström har arbetat med frågan under många år och berättar mer.

”– De som vi kallar för ickemarknadsprissatta värden som rekreation till exempel tenderar att öka med ökande inkomst, jag skulle tro att de har blivit viktigare på slutet. Det är många som ser ett värde mer än att vi hugger ner skogen.” (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Bengt Kriström, foto Alejandro EgüezBengt förklarar vidare: ”- Det finns olika sätt att mäta mjuka värden på, vi har hållit på med det i 50 år, och de blir alltid approximativa men man kan kolla på utgifter på rekreation och fastighetspriser till exempel. Ska man spara skogen eller använda den i industrin är frågan. Vi försöker skapa såna beslutsunderlag.”

Att skogen kommer fortsätta vara en god investering för både bolag och privatpersoner är inget som Bengt tvivlar på. Den svaga kronan och betydelsen den svenska skogen kommer ha som biobränsle för att klara klimatmålen ger Bengt som orsaker. Men så finns även ökade ambitioner att bevara skogen.
”- Det man kan säga med säkerhet är att vi kommer se mer konflikter kring hur vi ska använda skogen.”

Artikeln ”Forskare: Kommer se konflikter kring hur vi ska använda skogen” publicerades i Östersunds-Posten den 5 mars, sida 4-5, 2019.

Kommande

Visa full kalender