Skellefteås planerade batterifabrik Northvolt diskuteras i Ekonomiekot extra den 15 juni, 2019. Detta i samband med att de nödvändiga investeringarna för att inleda etapp ett inkommit. Diskussionen kretsar mycket kring huruvida fabriken blir ett uppsving för Norrland eller om framgångarna skördas på andra håll? CERE:s Runar Brännlund deltar i diskussionen och ifrågasätter att fabriken skulle ha någon avgörande inverkan på den enorma yta som är Norrland men att det säkerligen blir en rejäl injektion för Skellefteå med omnejd. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Hör hela diskussionen på Ekonomiekot extra 15 juni, 2019 nedan.
Runar hör du 04:10 in i programmet och 08:09.
Northvolt har erhållit investeringar på ca 9 miljarder kronor från bilfabrikerna Volkswagen och BMW samt storbanken Goldman Sachs, pensionsförvaltarna AMF och Folksam samt från en IKEA stiftelse. De har även fått ta ett stort lån från europeiska investeringsbanken. Detta innebär att tillverkningen av litiumjonbatterier kan vara igång om två år. Initialt ska ca 300 000 bilbatterier per år tillverkas och beställningar ska redan finns för 13 miljarder dollar (ca 120 miljarder sek).

CERE:s Runar Brännlund finner det intressant att två bilfabriker gått med i den här satsningen men att det är ”många utmaningar kvar innan man ser att det är verkligen bär sig i långa loppet”. Han menar även att alla investeringar bidrar till ekonomisk utveckling och att det stärker ens position. Frågan blir hur mycket. – ”Norrland är ju en jättestor yta. Det här är naturligtvis, om det blir av enligt plan, en rejäl injektion i Skellefteås ekonomi och för Skellefteå med omnejd så har det väldigt stor betydelse. Men för Norrland som helhet så tror jag inte det är avgörande på något vis” menar Runar Brännlund.

Under programmet diskuteras även den debatt som råder om Norrlands intäkter och tillgångar ska fördelas på ett annat sätt än idag. Runar är inte övertygad om förslaget att Norrlandskommunerna med exempelvis vattenkraft ska få ta del av intäkterna från densamma. Även om han mycket väl förstår resonemanget så menar han att det praktiska och teoretiska problemet i det här exemplet blir hur intäkterna ska fördelas i de kommuner som älven rinner igenom. I Norge sätts överskottet i en särskild fond som kommer alla i Norge till del. Många andra länder återinvesterar också i form av royalties till kommunerna som har naturtillgången, Sverige är en av få länder som inte har detta berättar Runar.


Programledare:
Hanna Malmodin

Deltar i debatten:
Runar Brännlund, professor Umeå universitet
Po Tidholm, journalist och författare
Pär Ivarsson, reporter Ekonomiekot

Kommande

Visa full kalender