Det svenska systemet för att subventionera förnybar el är inte samhällsekonomiskt lönsam. Elkunderna bär det största ekonomiska ansvaret i form av högre elpriser i form av avgift för elcertifikat på elräkningen.

I dagens industri 26 augusti 2019 berättar CERE Professorer Bengt Kriström och Per-Olov Johansson om den samhällsekonomiska analysen de utfört av elcertifikatsystemet: ”Vår analys visar att stödsystemet för att subventionera förnybar el som Sverige infört är kraftigt olönsamt för samhällsekonomin. Och att det är elkunderna som är de absolut största förlorarna genom att de tvingas betala högre elpriser genom så kallade elcertifikatavgifter via elräkningen.” (klicka på rubriken för att läsa mer)

Subventionerna skulle leda till teknisk utveckling men det finns det endast svagt till inget stöd alls för enligt analysen. Detsamma gäller för arbetstillfällen och säkrare eltillförsel. Professorerna ifrågasätter även den positiva klimatpåverkan eftersom utsläppen i Europa styrs av handel med utsläppsrätter. Utsläppen i Europa har ett tak oavsett vad Sverige gör. Om Sverige väljer att inte köpa utsläppsrätter så kommer de att användas på annan ort i Europa. Utan elcertifikaten hade samhällsekonomin tjänat ca 9 miljarder kronor vilket enligt Kriström i praktiken inneburit att ”Sverige haft större resurser att begränsa klimatpåverkande utsläpp, eller till andra angelägna samhällsuppgifter".

Artikeln i Dagens industri bygger på en Timbrorapport ”Elcertifikat: En gratislunch för kapitalägare?” publicerad 27 augusti, 2019. 

Läs hela artikeln på Dagens industri ”Forskare sågar systemet – kunderna blir blåsta på över 100 miljarder”, publicerad online 26 augusti 2019.

Det går även läsa mer på fPlus ”Forskare sågar elstödet – kunderna blir blåsta på 100 miljarder ” publicerad online 27 augusti 2019 och Dagens opinion ”Timbro-rapport dömer ut el-certifikaten” publicerad online 27 augusti, 2019.

Läs även den vetenskapliga artikeln: Johansson, P-O. & Kriström, B. 2019. Welfare evaluation of subsidies to renewable energy in general equilibrium: Theory and application. Energy Economics 83, 144-155

Kommande

Visa full kalender