alla2018
Professorer

Bo Ranneby

Professor emeritus
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: Gästprofessor

Mobil: +46 (0)70-676 1730
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Research in statistical inference theory, statistical consultation

Bengt Kriström

Professor
Fotograf Johan Gunséus ABInstitutionen för Skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: Senior advisor

Telefon: +46 (0)90 - 786 8448

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på slu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Bengts CVFotograf Johan Gunséus AB

Tommy Lundgren

Tommy LundgrenProfessor  
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: stf forskningsledare

Mobil: +46 (0)70 – 517 43 96
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tommy Lundgrens forskning är främst inriktad på tillämpad policy-analys med koppling till miljö, naturresurser och elanvändning. Forskningsområden innefattar: utvärdera vilken impakt klimatpolitik får på industrier, ekonomin och mätinstrument bakom självreglering (företags miljöansvar) och frågor som rör skog, bioenergi och klimatet. Just nu arbetar han med projekt som analyserar industriell energibehov och skoglig bioenergiproduktion och påverkan på ekosystemtjänster. 

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Tommys CV

Karl-Gustaf Löfgren

Professorkalle
Institutionen för Nationalekonomi, Umeå Universitet

Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se 

pdfLadda ner Karl-Gustafs CV

Runar Brännlund

Runar BProfessor
Institutionen för Nationalekonomi, Umeå Universitet

Position på CERE: Forskningsledare

Telefon: +46 (0)90 - 786 62 70
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar

Magnus Lindmark

Professor
Institutionen för Ekonomisk historia, Umeå Universitet

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Peichen Gong

Professorpeichen
Institutionen för Skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon: +46 (0)90 -  786 8492
Mobil: +46 (0) 73 059 1255
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Forskningsintressen inkluderar osäkerhet inom skogsbruk, skogsbruksbeslutsanalys, modellering och simulering inom skogssektorn, skogspolitik.

CV sida på slu.se


Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Peichen Gongs CV


Docenter

Göran Bostedt

DocentFoto av Göran Bostedt
Institutionen för Skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet & institutionen för nationalekonomi, handelshögskolan, Umeå universitet


Telefon: +46 (0)90-786 5027
Mobil: +46 (0)70-314 1487
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Forskare vid CERE, undervisning och mentorskap upptar även det en stor del av tiden. 

CV sida på umu.se
CV sida på slu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Görans CV

 

Ann-Kristin Bergquist

ankiDocent
Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 76 56
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar


Camilla Widmark

Camilla WidmarkDocent
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet 

Telefon: +46 (0) 90 786 8596
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Camilla Widmark är involverad i såväl forskning som undervisning och administrativa uppgifter vid institutionen för skogsekonomi (prefekt vid institutionen).

Inom forskning är det främst policy som är i fokus, framför allt markanvändning med särskilt fokus på markanvändningskonflikter vid gemensamma resurser. ’Governance’ är ett annat fält som Camilla är intresserad av. Ekosystemtjänster samt skogspolitik är andra områden där forskning bedrivs. För närvarande avslutas Future Forests programmets projekt kring utvärdering av den svenska modellen för skogsbruk. Samtidigt inleds ett 3 år långt FP7 ERA-NET SUM FOREST-finansierat projekt POLYFORES (Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe) där Camilla forskar samt koordinerar projektet.

Camilla har också under 2016 och 2017 varit utsedd till ‘High Level Expert Panel on Food Security and Nuitrition’ där en rapport har utarbetats kring hållbart skogsbruk för att säkerställa mat- och näringssäkerhet.

Inom undervisning är Camilla involverad i kurser på både kandidat- och masternivå inom företagsekonomi och skogspolitik. Handledning av doktorander och mastersstudenter är också en del av undervisningsuppdraget.


CV sida på slu.se


pdfLadda ner Camillas CV


Lars Persson

Docent
Institutionen för nationalekonomi, Umeå Universitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 58 45
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Associate professor in economics at Umeå university with particular research interest in environmental- and public economics. My theoretical research covers the area of public economics with focus on environmental externalities, fiscal federalism and effects on optimal tax structures. In addition to my theoretical work, empirical work has been put into peoples’ attitudes towards environmental issues such as e.g. climate policy and wind power plants.

Teaching: macroeconomics and econometrics at introductory level, supervisor for C/D-level thesis and Master thesis supervisor for C/D-level thesis and Master thesis.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Lars CV

Jurate Jaraite

Docent
Vilnius universitet och ijaraite_2013_CEREnstiutionen för Nationalekonomi, Umeå Universitet 

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kom till CERE som post doc forskare i oktober 2010. Forskningsintresset ligger inom området styrmedel och Agro-miljöpolitik. Nuvarande forskning fokuserar på  EU:s system för utsläppshandel och hur detta system påverkar företagens ekonomiska och miljömässiga resultat.

Profil på Google Scholar


pdfLadda ner Jurates CV

Övriga forskare

Amare Teklay Hailu

Adan L. Martinez-Cruz

Adan Martinez CruzUniversitetslektor
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Position på CERE: vetenskaplig sekreterare

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida: https://www.researchgate.net/profile/Adan_Martinez-Cruz 

Adan fokuserar mest på icke-marknadsförda värderings applikationer och innovationer - inklusive utforskningen av synergier mellan expertutveckling och icke-marknadsvärderings protokoll. Han har också genomfört konsekvensutvärdering av icke-linjära resultatvariabler.

CV sida på slu.se 

Profil på Google Scholar

Wenchao Zhou

Senior forskare
Centrum för regionalvetenskap (CERUM), Umeå universitet och institutionen för skogsekonomi, SLU 

Telefon: + 46 (0) 90 786 5685
Mobil: +46 (0) 70 362 0396
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Forskar kring produktivitet och effektivitet. Analyserar energieffektivitet, mer specifikt genom tillämpning av "data envelopment analysis" (DEA). 
Undervisar i R, främst introduktion och praktisk tillämpning. 

CV sida på umu.se

pdfLadda ned Wenchaos CV

Marco Persichina

Marco PersichinaPost Doc forskare
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida

Environmental and Resource Economics, Behavioral and Experimental Economics, Public and Common Goods, Consumer Behavior, Social Preferences, Social Norms, Decision-Making, Intertemporal Choices.

CV sida på slu.se

Ola Carlén

Ola CarlénUniversitetslektor
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon:+46 (0)90 786 84 23
Mobil:+46 (0)70 203 32 42
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ola arbetar även som programstudierektor för Jägmästarprogrammet. 

pdfLadda ned Olas CV

Thomas Broberg

Biträdande lektor, Nationalekonomi, Umeå universitet

Epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Forskar för närvarande om energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

pdfLadda ner Thomas CV

Chandra Kiran B Krishnamurthy

Post DocChandra_K
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 68 02
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Webbsida: http://www.chandrakiranbk.​com

pdfLadda ner Chandras CV

Mattias Vesterberg

Forskare
Umeå universitet, Handelshögskolan, IDS och CERE

Position på CERE: vetenskaplig sekreterare

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Mina intresseområdena är miljö- och resursekonomi i allmänhet och energiekonomi i synnerhet. Min nuvarande forskning fokuserar på prissättning av energi i realtid, att försöka förstå potentialen av en dynamisk prissättning för att öka efterfrågan på flexibilitet på den svenska och europeiska elmarknaden.

pdfLadda ner Mattias CV

Oben Kurtulus Bayrak

Oben BayrakPost Doc
SLU, Institutionen för skogsekonomi, CERE

Mobil: 072-746 9175
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida

Arbetsbeskrivning: individuellt beslutsfattande, beteende och experimentell ekonomi och deras förhållande till energiekonomi

pdfLadda ner Obens CV


Doktorander

Sef Meens-Eriksson

Sef Meens ErikssonDoktorand
Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå Universitet

Mobil: +46 (0)70-532 3430
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Som doktorand är Sef del av forskningsprojektet Konkurrens om Avfall – en analys av avfallsförbränningsmarknaden, vilket leds av Dr. Thomas Broberg samt finansieras av Konkurrensverket.

pdfLäs Sefs CV

Foto: Erik Hortell

Xiao Hu

Xiao HuDoktorand vid institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Forskningsfokus ligger på energi och resursekonomi.

Brian Danley

Brian Danley. Foto Therese DanleyDoktorand vid institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: miljöaltruism, frivilliga bidrag till allmännytta, skogspolitik (policy), naturhänsyn i trakthyggesbruk och ekosystemtjänster.

pdfLadda ner Brians CV

Foto Therese Danley

Victoria S Ayubu

Foto av: Rickard LindbergDoktorand, enheten för nationalekonomi, Umeå universitet

Epost:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar med ekonomisk modellering av klimatförändringarna, Integrated Assessment Modelling och Computable General Equilibrium (CGE) modeller.

Foto av: Rickard Lindberg

Aemiro Melkamu Daniel

AemiroDoktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet. 

Mobil: +46(0)73 572 8757
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar med värdering av icke marknadsmässiga miljövaror och tjänster

Sandra Schusser

Doktorand
Institutionen för skogsekonomi, SLU

Mobil: +46 (0)70-200 27 38
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: arbetar främst med energiekonomi

pdfLadda ner Sandras CV

Golnaz Amjadi

Doktorand
Nationalekonomi, Umeå universitet

Mobil: (+46)722-965 500
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alejandro Egüez

AlejandroDoktorand
Nationalekonomi, Företagsforskarskolan, Umeå Universitet 

Mobil: +46 (0) 76 887 63 76
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: arbetar främst med energiekonomi. 

pdfLadda ner Alejandros CV 

Anders Vesterberg

DoktorandAnders_Vesterberg
Umeå universitet, Handelshögskolan, och CERE

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Osäkerhet i klimatekonomiska modeller, integrated assessment modelling.
Kommunikation

Mona Bonta Bergman

KommunikatörMona Bonta Bergman Foto: Mikaela AsplundInstitutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Mobil: +46 (0)73-0347 379 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webb: www.cere.se

Arbetsbeskrivning: webmaster för CERE.se, presskontakt, gör tryckmaterial och annat informationsmaterial för CERE


Gästforskare

Parisa Pakrooh

Parisa Pakrooh visiting in Denmark on a cloudy summers dayDoktorand
University of Tabriz, Iran

Position på CERE: Gästforskare

Telefon: +46 (0)76-076 3773
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

pdfLadda ned Parisas CV

Profil på Google Scholar

Brent Sohngen

Brent SohngrenGästprofessor
Institutionen för skogsekonomi, SLU och Department of Agricultural, Environmental, and Development Economics, Ohio State University

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om Brent


Associerade till CERE

Per-Olov Johansson

P-O_JohanssonProfessor 
Handelshögskolan i Stockholm

Position på CERE: Gästprofessor

Mobil: +46 (0)70-310 3566

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Forskning i resurs- och miljöekonomi

pdfLadda ner Per-Olovs CV 

Moriah Bostian

 Copyright: Steve HambuchenDocent
Lewis & Clark College

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbsida: https://college.lclark.edu/live/profiles/46-moriah-b-bostian

Arbetsbeskrivning: Her research interests include agri-environmental policy, integrated modeling, productivity analysis, and water resources.

Copyright, Steve Hambuchen

Shawna Grosskopf

shawna_grosskopfProfessor emerita
Oregon State Universitet, ekonomiska institutionen

Position på CERE: Gästprofessor

Telefon: +1 541 737 8185

Mobil: +1 541 740 3546

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Arbetsbeskrivning: Tillämpad mikroekonomi, med fokus på produktivitetsmätning, offentlig ekonomi

pdfLadda ner Shawnas CV 

Erlend Dancke Sandorf

Foto: Thibaud FreydDr. vid institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Forskar på icke marknadsmässig värdering av ekosystemtjänster. I synnerhet utvecklingen och användningen av avancerade valmöjlighetsmodeller i syfte att fånga upp de förenklade strategier och heuristik som respondenter använder i diskreta valmöjlighetsexperiment.

Klarizze Anne Martin Puzon

KLARIZZEExtern forskare vid CERE, gästforskare vid University of Philippines anställd vid Osaka Universitet, Japan

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida: http://sites.google.com/site/klarizzeamp/

Maria Arvaniti

Maria ArvanitiPost Doc forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet 

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: https://sites.google.com/site/mariaarvaniti19850904/ 

Arbetsbeskrivning: General Equilibrium Modelling 

pdfLadda ner Marias CV

Andrius Kazukauskas

PhDprofile_Kazukauskas_CERE
Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Lithuania

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Arbetar med frågor relaterade till energi och klimatstyrmedel.

pdfLadda ner Andrius CV

Amin Karimu

Dr
Institutionen för Nationalekonomi, Umeå Universitet

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.