alla2018
Professorer

Sofia Lundberg

Bo Ranneby

Professor emeritus
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: Gästprofessor

Mobil: +46 (0)70-676 1730
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Research in statistical inference theory, statistical consultation

Göran Bostedt

GästprofessorFoto av Göran Bostedt
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet & enheten för nationalekonomi, handelshögskolan, Umeå universitet

Position på CERE: stf Forskningsledare

Telefon: +46 (0)90-786 5027
Mobil: +46 (0)70-314 1487
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Forskare vid CERE, undervisning och mentorskap upptar även det en stor del av tiden. 

CV sida på umu.se
CV sida på slu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Görans CV

 

Bengt Kriström

Professor
Fotograf Johan Gunséus ABInstitutionen för Skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: Senior advisor

Telefon: +46 (0)70-537 8227

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på slu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Bengts CVFotograf Johan Gunséus AB

Tommy Lundgren

Tommy LundgrenProfessor  
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Position på CERE: Forskningsledare

Mobil: +46 (0)70 – 517 43 96
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tommy Lundgren's research is mainly focused on applied policy analysis related to the environment, natural resources, and energy use. Main areas of research are; i) assessing the impacts of climate policy on the industrial firm, ii) the economics and measurement of self-regulation (corporate environmental responsibility), and iii) issues related to forests, bio-energy and the climate. Currently he is running projects analyzing industrial energy demand and forest bio-energy production and impact on ecosystem services.


Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Tommys CV

Runar Brännlund

Runar BProfessor emeritus
Enheten för nationalekonomi, Umeå Universitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 62 70
Mobil: +46 (0)70-569 90 86
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar

Magnus Lindmark

Professor
Institutionen för Ekonomisk historia, Umeå Universitet

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar

Peichen Gong

Professorpeichen
Institutionen för Skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon: +46 (0)90 -  786 8492
Mobil: +46 (0) 73 059 1255
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Forskningsintressen inkluderar osäkerhet inom skogsbruk, skogsbruksbeslutsanalys, modellering och simulering inom skogssektorn, skogspolitik.

CV sida på slu.se


Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Peichen Gongs CV


Docenter

Ann-Kristin Bergquist

ankiDocent
Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 76 56
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar


Camilla Widmark

Camilla WidmarkDocent
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet 

Telefon: +46 (0) 90 786 8596
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Camilla Widmark är involverad i såväl forskning som undervisning och administrativa uppgifter vid institutionen för skogsekonomi (prefekt vid institutionen).

Inom forskning är det främst policy som är i fokus, framför allt markanvändning med särskilt fokus på markanvändningskonflikter vid gemensamma resurser. ’Governance’ är ett annat fält som Camilla är intresserad av. Ekosystemtjänster samt skogspolitik är andra områden där forskning bedrivs. För närvarande avslutas Future Forests programmets projekt kring utvärdering av den svenska modellen för skogsbruk. Samtidigt inleds ett 3 år långt FP7 ERA-NET SUM FOREST-finansierat projekt POLYFORES (Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe) där Camilla forskar samt koordinerar projektet.

Camilla har också under 2016 och 2017 varit utsedd till ‘High Level Expert Panel on Food Security and Nuitrition’ där en rapport har utarbetats kring hållbart skogsbruk för att säkerställa mat- och näringssäkerhet.

Inom undervisning är Camilla involverad i kurser på både kandidat- och masternivå inom företagsekonomi och skogspolitik. Handledning av doktorander och mastersstudenter är också en del av undervisningsuppdraget.


CV sida på slu.se


pdfLadda ner Camillas CV


Lars Persson

larsperssonDocent
Enheten för nationalekonomi, Umeå Universitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 58 45
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Associate professor (docent) in economics at Umeå university with particular research interest in environmental economics and non-market valuation. The last decade or so my research has to a large extent been centered around non-market valuation in different contexts ranging from energy- and electricity markets to water quality and recreational fishing. Among other things, one main theme has been to better understand individual preferences for behavioral changes in the transition to renewable and intermittent energy sources.


CV sida på umu.se

Profil på Google Scholar

pdfLadda ner Lars CV

Jurate Jaraite

Docent
Vilnius universitet och enhetenjaraite_2013_CERE för nationalekonomi, Umeå Universitet 

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kom till CERE som post doc forskare i oktober 2010. Forskningsintresset ligger inom området styrmedel och Agro-miljöpolitik. Nuvarande forskning fokuserar på  EU:s system för utsläppshandel och hur detta system påverkar företagens ekonomiska och miljömässiga resultat.

Profil på Google Scholar


pdfLadda ner Jurates CV

Övriga forskare

Mattias Näsman

Hanna Lindström

Porträttfoto av Hanna LindströmDoktorand
Enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan i Umeå

Telefon: +46 (0)73-800 90 38
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hanna Lindströms huvudsakliga forskning är inom utvärdering, utformning och genomförande, konsumentpreferenser och tillverkarbeteende. Involverad i ett projekt om grön upphandling som leds av Professor Sofia Lundberg. Projektet syftar till att analysera och utvärdera genomförandet och effekterna av beslut som berör ekologisk matproduktion och grön upphandling samt studera efterfrågan och prissättningen på ekologiska livsmedelsprodukter.

CVsida på umu.se

Amare Teklay Hailu

Adan L. Martinez-Cruz

Adan Martinez CruzUniversitetslektor
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Position på CERE: vetenskaplig sekreterare

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida: https://www.researchgate.net/profile/Adan_Martinez-Cruz 

Adan fokuserar mest på icke-marknadsförda värderings applikationer och innovationer - inklusive utforskningen av synergier mellan expertutveckling och icke-marknadsvärderings protokoll. Han har också genomfört konsekvensutvärdering av icke-linjära resultatvariabler.

CV sida på slu.se 

Profil på Google Scholar

Chandra Kiran B Krishnamurthy

UniversitetslektorChandra_K
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon: +46 (0)90 - 786 68 02
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Webbsida: https://sites.google.com/site/chandrakiranbk/home 

pdfLadda ner Chandras CV

Mattias Vesterberg

Forskare
Umeå universitet, Handelshögskolan, IDS och CERE

Position på CERE: vetenskaplig sekreterare

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intresseområden är miljö- och resursekonomi i allmänhet och energiekonomi i synnerhet. Nuvarande forskning fokuserar på prissättning av energi i realtid, att försöka förstå potentialen av en dynamisk prissättning för att öka efterfrågan på flexibilitet på den svenska och europeiska elmarknaden.

pdfLadda ner Mattias CV


Doktorander

Gabrielle Söderberg

Stina Kalén

Doktorand
Enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå Universitet

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sef Meens-Eriksson

Sef Meens ErikssonDoktorand
Enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå Universitet

Mobil: +46 (0)70-532 3430
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Som doktorand är Sef del av forskningsprojektet Konkurrens om Avfall – en analys av avfallsförbränningsmarknaden, vilket leds av Dr. Thomas Broberg samt finansieras av Konkurrensverket.

pdfLäs Sefs CV

Foto: Erik Hortell

Xiao Hu

Xiao HuDoktorand
Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetsbeskrivning: Forskningsfokus ligger på energi och resursekonomi.

Victoria S Ayubu

Foto av: Rickard LindbergDoktorand
Enheten för nationalekonomi, Umeå universitet

Epost:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar med ekonomisk modellering av klimatförändringarna, Integrated Assessment Modelling och Computable General Equilibrium (CGE) modeller.

Foto av: Rickard Lindberg

Anders Vesterberg

DoktorandAnders_Vesterberg
Umeå universitet, Handelshögskolan och CERE

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar främst med osäkerhet i klimatekonomiska modeller, integrated assessment modelling.


Kommunikation

Mona Bonta Bergman

Kommunikatör
Mona Bonta Bergman Foto: Mikaela AsplundInstitutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Mobil: +46 (0)73-0347 379 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webb: www.cere.se

Webmaster för CERE.se, presskontakt, gör tryckmaterial och annat informationsmaterial för CERE.


Gästforskare

Chaitanya Suárez Rojas

ChaitanyaPhD och Gästforskare
University Institute for Tourism and Sustainable Economic Development (Tides

Google Scholar
Researchgate
LinkedIn

Brent Sohngen

Brent SohngrenGästprofessor
Institutionen för skogsekonomi, SLU och Department of Agricultural, Environmental, and Development Economics, Ohio State University

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om Brent


Associerade till CERE

Malcolm Fairbrother

Professor
Sociologiska institutionen, Umeå universitet

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Moriah Bostian

 Copyright: Steve HambuchenDocent
Lewis & Clark College

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbsida

Arbetsbeskrivning: Her research interests include agri-environmental policy, integrated modeling, productivity analysis, and water resources.

Copyright, Steve Hambuchen

Per-Olov Johansson

P-O_JohanssonProfessor emeritus
Handelshögskolan i Stockholm

Position på CERE: Gästprofessor

Mobil: +46 (0)70-310 3566

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Forskar inom resurs- och miljöekonomi

pdfLadda ner Per-Olovs CV 

Erlend Dancke Sandorf

Foto: Thibaud FreydPost doc
School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences

Webbsida

Forskar på icke marknadsmässig värdering av ekosystemtjänster. I synnerhet utvecklingen och användningen av avancerade valmöjlighetsmodeller i syfte att fånga upp de förenklade strategier och heuristik som respondenter använder i diskreta valmöjlighetsexperiment.

Shawna Grosskopf

shawna_grosskopfProfessor emerita
Oregon State Universitet, ekonomiska institutionen

Position på CERE: Gästprofessor

Telefon: +1 541 737 8185

Mobil: +1 541 740 3546

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Arbetsbeskrivning: Tillämpad mikroekonomi, med fokus på produktivitetsmätning, offentlig ekonomi

pdfLadda ner Shawnas CV 

Klarizze Anne Martin Puzon

KLARIZZEExtern forskare vid CERE
United Nations University World Institute for Development Economics Research

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbsida 

Maria Arvaniti

Maria ArvanitiPost Doc forskare
Resource Economics, ETH Zurich

Webbsida

Arbetar främst med General Equilibrium Modelling 

Aemiro Melkamu Daniel

AemiroDoktor
Institutionen för ekonomi, SLU Uppsala

Arbetar med värdering av icke marknadsmässiga miljövaror och tjänster.

Profil på Google Scholar

Golnaz Amjadi

Forskare
STATEC Research, Luxembourg

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Andrius Kazukauskas

PhDprofile_Kazukauskas_CERE
Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Lithuania

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar med frågor relaterade till energi och klimatstyrmedel.

Amin Karimu

Doktor
University of Cape Town och CERE / Enheten för nationalekonomi, Umeå universitet

Profil på Google Scholar

Kommande

Visa full kalender