Elområde 2 löper från Robertsfors och Vindelfjällen i norr till Gävle i söder

Ingen brist på el i norra Sverige – men svårt att dela med sig

Elprisområde 2 står för 33 procent av elproduktionen i Sverige men nyttjar bara 12 procent. Det är däremot svårt att dela med sig då kraftnäten har flaskhalsar som gör att el förloras på vägen. Fler vindkraftverk i södra Sverige skulle kunna avhjälpa lite av problemen elförsörjningen men är inte populärt bland kommunerna.

Bengt Kriström intervjuas i VK artikeln ”Elen flödar från Norrland” 1 november 2022 om resultaten från Tillväxtanalysrapporten
Elektrifiering och europeisering: En samhällsekonomisk konsekvensanalys med fokus på elintensiv verksamhet” från mars 2022.

Nyheten förklarar att elprisområde 2 där bland annat Västerbotten ingår stått för 33 procent av hela Sveriges elproduktion men använder endast 12 procent. En stor del av elen ska därför transporteras långa sträckor från norr till söder med elförluster till följd. Svenska kraftverk arbetar på att bygga bort de flaskhalsar som finns men kommer ta flera år. Under tiden skulle en utbyggd vindkraft i södra Sverige kunna avhjälpa en del av problemen med elförsörjning men många anläggningar stoppas på kommunal nivå.
”Bengt Kriström tror att en kommunal ersättning till kommuner som upplåter mark för vindkraft skulle skynda på etableringen av vindkraftsanläggningar.
– Som med vattenkraften. När de anlades fick kommunerna ersättning. Ett exempel är att Umeå kommun är delägare i Stornorrfors kraftproduktion, säger Bengt Kriström.” VK 2022-11-01

Rapporten kommer som bekant fram till att elpriserna antagligen kommer styras mer av en europeisk marknad, men med det nuvarande världsläget är det svårare att sia om detta ”Kriget i Europa väcker kravet på självförsörjning, säger Bengt Kriström som därför uttalar sig försiktigt om elmarknadens framtid.” vk 2022-11-01

Läs nyheten ”Elen flödar från Norrland” Västerbottenskuriren, 2022-11-01
Läs en intervju med författarna till Tillväxtanalysrapporten ”Utan billig el – ingen grön industri
Läs rapporten ”Elektrifiering och europeisering: En samhällsekonomisk konsekvensanalys med fokus på elintensiv verksamhet” skriven av Runar Brännlund, Bengt Kriström och Tommy Lundgren