Group photo of all the workshop participants.

Kraftsamling av miljö- och resursekonomiforskare

CERE och Luleå tekniska universitet anordnade en gemensam workshop och kom lite närmare svaret på frågan: Hur många miljö- och resursekonomiforskare finns det egentligen i norra Sverige? Inte mindre än 35 forskare från de nordliga universiteten möttes upp i Skellefteå för att prata om allt från grön crowdfunding tilltätortsnära skogar.

Den 21-22 mars, 2023 träffades forskare 35 forskare inom ämnet miljö- och naturresursekonomi från CERE och Luleå tekniska universitet (LTU) på Campus Skellefteå. Workshopen samlade en imponerande mängd av de forskare inom forskningsfältet som är anställda på de tre nordliga universiteten Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. — Det är mest troligt första gången så många av oss samlas på en och samma plats, säger vice forskningsledare Göran Bostedt. 

Group photo of all the workshop participants.
Foto: Göran Bostedt

Presentationerna av främst doktorander tog upp en myriad av ämnen som skogsbränder, grön crowdfunding och tätortsnära skogar. Keynotes hölls av Professorerna Bengt Kriström, SLU, och Jesper Stage, LTU, och berättade om huruvida ”grönt” stål är samhällsekonomiskt lönsamt, och om det är värt att dragga efter gamla förlorade fiskenät som fortsätter att fånga fisk. Svaret på båda frågorna var: nej om inte rätt tuffa förutsättningar uppfylls. 

Valet av platsen Skellefteå  för workshopen var inte bara vald för att den är placerad mellan CERE:s huvudort Umeå och LTU:s huvudort Luleå. Skellefteå är nämligen en av de regioner i Europa som har den snabbaste tillväxten för tillfället. Deltagarna fick därför stifta närmare bekantskap med batterifabriken Northvolts inverkan på denna tillväxt och alla utmaningar som följer. Linda Fransson gav mer information vid ett besök vid Skellefteå Showroom. 

Workshoppen var populär och det finns redan planer på att upprepa den även nästa år – vart den tar oss återstår att se.